ความเป็นมา
งาน Thailand Influencer Awards by Tellscore เป็นงานประกาศรางวัลสำหรับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด หรือ Influencer และแบรนด์ชั้นนำทั่วประเทศ ที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยม และโดดเด่นในช่องทางดิจิทัล จัดขึ้นเพื่อสร้างบรรทัดฐานการสร้างคอนเทนต์ที่ดี และแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ มีพลังในการสื่อสาร และมีสำนึกในสังคมให้แก่วงการสื่อสาร และโฆษณา รวมถึงเล็งเห็นคุณค่าของผลงาน และความตั้งใจ เพื่อผลักดัน และสนับสนุนให้กลุ่ม Influencer มีกำลังใจที่จะพัฒนาผลงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อไป

โดยในปีนี้ งาน Thailand Influencer Awards 2021 by Tellscore จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ภายใต้คอนเซปต์ “The Real Player” ภายในงาน จะได้พบกับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์คุณภาพ, สื่อมวลชน และนักข่าว, แบรนด์ และเอเจนซี่โฆษณา รวมถึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการการตลาด และสื่อดิจิทัล
วัตถุประสงค์การจัดงาน
  • 1. เฟ้นหาคนคุณภาพ (Recognize Talents) ที่สามารถทำหน้าที่ส่งแรงกระเพื่อมทางความคิดได้ดี มีพลัง วัดผลได้ เป็นที่ยอมรับในสังคม
  • 2. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน (Social Conscience) การสร้างคอนเทนต์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีสำนึกที่ดีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นตัวอย่างให้แก่วงการการสื่อสารได้
  • 3. สร้างสังคมอินฟลูเอนเซอร์ (Community Building) ให้เป็นเครือข่ายสังคมที่รวมเอาคนคุณภาพ และเป็นศูนย์กลางการแชร์ประสบการณ์การด้านการสื่อสารในมุมมองต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
  • สำหรับผู้จัดงานอย่าง Tellscore คือผู้นำด้าน Influencer Platform แห่งแรกในประเทศไทย ที่นำเอาเทคโนโลยี AI/ML (Artificial Intelligence / Machine Learning) มาใช้เฟ้นหา Influencer คุณภาพที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบโจทย์การตลาด และการสื่อสารของแบรนด์ ให้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการรับรู้ การมีส่วนร่วมในแคมเปญ รวมถึงการสร้างยอดขาย Tellscore ดำเนินธุรกิจมากว่า 4 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ Real Content, Real People, Real Time ปัจจุบันให้บริการกับนักการตลาด, เอเจนซี่ และเจ้าของธุรกิจในประเทศไทย และขยายสาขาไปยังประเทศอินโดนีเซีย มี Influencer ในระบบมากกว่า 65,000 คน ทั้ง Micro Influencer, Medium Influencer และ Macro Influencer ครอบคลุม 12 ประเภทความถนัด เพื่อถ่ายทอดความตั้งใจของนักการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง
    Sponsors & Partners