เปิดโอกาสให้เอเจนซี่ แบรนด์ อินฟลูเอนเซอร์ ช่อง ตลอดจนบุคคลทั่วไป ร่วมเสนอชื่อ Influencers และ Brand Campaigns ที่มีผลงานเกี่ยวข้องกับอินฟลูเอนเซอร์ทั้ง Nano, Micro, Macro Influencers ที่โดดเด่น สร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ น่าติดตาม และหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ติดตาม ในสาขาความถนัดต่างๆ โดย
 1. เป็นผลงานของคุณเอง/ของหน่วยงานที่คุณอยู่
 2. เป็นผลงานของคนอื่นที่คุณชื่นชอบ (นำเสนอในฐานะผู้ติดตามผลงานทั่วไป)
เพื่อเข้าชิงรางวัล Thailand Influencer Awards 2021 ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2021
Influencer Awards
Brand Awards
เกณฑ์การให้คะแนน (Judging Criteria)
 1. ความคิดสร้างสรรค์ และรูปแบบผลงาน (Creativity & Format) - 25%
 2. ลำดับและการเล่าเรื่อง (Storytelling) - 20%
 3. การเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้ดี (Impact e.g. Reach, Views, Engagement) 20%
 4. ตัวตนและบุคลิกภาพ ของช่องหรือบุคคล มีศักยภาพในการคงอยู่ และหรือเติบโต (Personal Branding) - 20%
 5. มีส่วนส่งเสริมสำนึกที่ดีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่วงการการสื่อสารได้ (Social Conscience) - 15%
ขั้นตอนและรูปแบบการส่งผลงาน (Submission Guidelines)
 1. กรอกใบสมัครที่ https://thailandinfluencerawards.com
  /awards/2021
  (หมายเหตุ: ในฟอร์มใบสมัคร จะมีการให้แนบลิงก์ผลงาน, และกรุณากรอกแนวคิดตามเกณฑ์การให้คะแนนให้ครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง)
 2. ผลงานควรอยู่ในรูปแบบ คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 4 นาที
 3. เป็นผลงานที่ถูกนำเสนอสู่สาธารณะ (Launch) ในช่วงเวลา 1 มกราคม 2020 - 21 ตุลาคม 2021
01
Best Foodie Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Foodie ผู้มีความโดดเด่นในเรื่องอาหาร
02
Best Beauty & Fashion Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Beauty & Fashion
03
Best Health & Sports Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Health & Sports
04
Best Travel Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Travel
05
Best Tech, Gadget & eSports Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Tech, Gadget & eSports
06
Best Parenting Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Parenting
07
Best Pets Lover Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Pets Lover
08
Best Entertainment Lifestyle Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Entertainment Lifestyle
09
Best Financial & Investment Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Financial & Investment
10
Best Real Estate & Property Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Real Estate & Property
11
Best Automotive Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Automotive Influencer
12
Best Silver Content Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Silver Content
13
Best Healthcare Professional Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Healthcare
14
Best Publisher Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Publisher
15
Best Digital Marketing Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Digital Marketing
16
Best Social Change Maker Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Social Change Maker
17
Best Green Change Maker Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Green Change Maker